Pedicuresalon Joke


 


 

Reumatische voet verzorging

Onder 'reuma' of 'reumatische aandoeningen' verstaat men:
Alle aandoeningen van het bewegingsapparaat ( = botten, spieren, pezen, banden, gewrichten en kapsels), die niet het gevolg zijn van een ongeluk, een aandoening van het zenuwstelsel of een aangeboren ziekte.

Het beste wordt 'reuma' ingedeeld in twee belangrijke groepen aandoeningen:

  • Gewrichtsreuma, waarbij pijn in de gewrichten voorop staat
  • Weke delen reuma, waarbij de oorzaak van de klachten juist niet in de gewrichten ligt, maar daarbuiten, in de structuren rondom de gewrichten (spieren, pezen, banden en kapsels)

 

Reuma is een ziekte waarbij chronische ontsteking in de gewrichten optreedt. Mensen met een reumatische aandoening hebben vaak last van hun voeten. Bij enkele vormen van reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten de stand van de voeten veranderen. Hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontstaan of de voet kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert.

Daarnaast zijn vermoeidheid, brandende voeten, niet goed kunnen lopen (stijfheid) en zwelling(en) de belangrijkste klachten.

Ook kunnen bij de reumatische voet de tenen vergroeien, zelfs over elkaar heen, met als gevolg het ontstaan van eelt en likdoorns.

 

Het exacte aantal reumapatiënten in Nederland is niet bekend. Volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling van de reumatoloog. Echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten.
Aangezien er meer dan 200 reumatische aandoeningen bekend zijn, is de 'reumatische voet' eigenlijk geen goede term.
Beter is te spreken van een 'reuma patiënt met voetklachten'.


Aangezien mensen met reuma niet alleen last krijgen van de voeten, maar vaak ook van de handen, wordt de voetverzorging soms een probleem.

 

Behandeling:
De pedicure die een specialisatie "Reumatische Voet" heeft, kan de nagels op vakkundige wijze knippen en eelt en likdoorns verwijderen. Hierbij moet met zorg gehandeld worden, omdat de reumatische voet erg pijnlijk is.

Vaak groeien nagels en eelt bij de reumapatiënten sneller aan. Regelmatig bezoek aan de gespecialiseerde pedicure is een goede zaak.

Ik ben bij de verzekeringen (door middel van de AGB-code) aangemeld, waardoor u recht heeft op een tegemoetkoming in de behandelingskosten.

Zie voor de vergoedingen van uw verzekering de desbetreffende pagina